Przejdź do treści strony

Zespół Szkół w Ozimku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o szkole

]zso.jpeg

Zespół Szkół  w Ozimku składa się z następujących szkół:

- Publiczne Liceum Ogólnokształacące

- Publiczne Technikum

- Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia

- Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Adres:

Zespół Szkół w Ozimku

ul. Częstochowska 24 , 46-040 Ozimek

tel./fax 77 4651 918 / 77 4436 450

email:

www.zsozimek.pl

 

Szkoła jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

Aktu Założycielskiego.

Ustawy o systemie oświaty,

Ustawy - Karta Nauczyciela,

Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

Statutu,

Zarządzeń Kuratora,

Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

Ramowego planu pracy szkoły,

Planu rozwoju Szkoły

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

Regulaminów:

Regulaminu Rady Pedagogicznej

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

Regulaminu Rady Rodziców

Regulaminu biblioteki szkolnej

Regulaminów poszczególnych pracowni 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2012
  przez: Tomasz Ciekalski
 • opublikowano:
  29-01-2012 21:46
  przez: Tomasz Ciekalski
 • zmodyfikowano:
  20-09-2019 10:02
  przez: Tomasz Ciekalski
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół w Ozimku
  odwiedzin: 4682
Dane jednostki:

Zespół Szkół w Ozimku
46-040 Ozimek
ul. Częstochowska 24
NIP: 991-00-40-662

Dane kontaktowe:

tel.: (77)4651-918
fax: (77)4436-450
e-mail: zsozimek@wodip.opole.pl