Przejdź do treści strony WCAG

Sekretariat


Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00.

Telefon do sekretariatu: 77 4651 918, fax : 77 4436 450

email: