Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

W Zespole Szkół w Ozimku prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

REJESTRY

 1. Rejestr skarg i wniosków,
 2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 3. Rejestr zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
 4. Rejestr zatrudnionych nauczycieli
 5. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 6. Rejestr wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły
 7. Rejestr wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia policyjnego/strażackiego
 8. Rejestr wypadków uczniów
 9. Rejestr wypadków przy pracy
 10. Rejestr zwolnień lekarskich
 11. Rejestr rachunków
 12. Rejestr środków depozytowych
 13. Rejestr przesyłek pocztowych

 

EWIDENCJE

 1. Księga kontroli
 2. Księga uczniów
 3. Księga wychowanków internatu
 4. Księga zastępstw w szkole
 5. Księga zastępstw w internacie
 6. Księga druków ścisłego zarachowania
 7. Księgi obiektów budowlanych
 8. Ewidencja zarządzeń dyrektora szkoły
 9. Ewidencja delegacji służbowych
 10. Ewidencja pieczęci służbowych
 11. Ewidencja legitymacji służbowych nauczycieli
 12. Ewidencja dochodów i wydatków
 13. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych